Lysmat.com

Polinomlar Çözümlü Testler

Polinom belirli sayıda bağımsız değişken ve sabit sayıdan oluşan bir ifadedir. Polinom kendi içinde toplama, çıkarma, çarpma ve negatif olmayan sayının üssünü alma işlemlerinde kullanır.

Bu ismin akılda kalması amacıyla, Türk Dil Kurumu’nun da belirttiği polinom sözlük anlamıyla “çok terimli” anlamına gelmektedir.

Bu bölümde 14 adet ÇÖZÜMLÜ, 22 adet CEVAPLI test vardır. Kolay gelsin. :)