Lysmat.com

Trigonometri Çözümlü Testler

Trigonometri (Yunanca trigōnon “üçgen” + metron “ölçmek” ), üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı.
Bu bölümde 36 adet ÇÖZÜMLÜ, 52 adet CEVAPLI test vardır. Kolay gelsin. :)