Lysmat.com

2020 TYT Kimya Soru ve Çözümleri

SORULAR


Telif Haklarından dolayı ösym sorularını burada yayınlayamıyoruz. Soruları Görmek için Tıklayınız. Açılan sayfada Kimya soruları için 39. sayfaya gidin.

Çözümler www.osskimya.com sitesi tarafından çözülmüştür. Siteye gitmek için tıklayın.


ÇÖZÜMLER

8.
Tehlike işaretine bakılırsa soldaki yanıcı işareti olduğu sağ taraftaki balık ve ağaç resminden çevreye zararlı olduğu kolayca anlaşılmaktadır.
CEVAP C

9.
Elektron dizilimine bakılırsa 2)8)2 şeklinde olduğu görülür. Nötr atomlarda atom no=proton sayısı=çekirdek yükü olduğuna göre atom numarası 12 dir. 2A grubunda aktif bir metaldir. 3 halka var 3.periyot elementidir. Metaller bileşik oluştururken daima elektron verirler.
CEVAP E

10.
A şıkkındaki kalsiyum florür bileşiği iyonik bir bileşiktir. Çünkü Ca elementi 2A grubunda aktif bir metal flor ise 7A grubunda aktif bir halojendir. Metal-ametal bileşikleri daima iyoniktir.
CEVAP A

11.
Vizkozite akmaya karşı gösterilen dirençtir. Etanolün vizkozitesi en yüksek o zaman en zor akan etanol olmalı I doğru . Vizkozitesi yüksek olan moleküllerin moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır bal ve reçel gibi maddeler vizkozitesi yüksek olan maddelerdir. II yanlıştır. Sıcaklık arttıkça akma kolaylaşır yani vizkozite düşer sıcaklık azaldıkça vizkozite artar ters orantılı III . yargı doğru
CEVAP C

12.
Hidroklorik asit ve Nitrik asidin derişik çözeltilerini birbirinden ayırmanın en kolay yolu bakır metaline etki edip etmediklerine bakmaktır. Çünkü bakır yarı soy bir metaldir. Bakır sadece oksijenli kuvvetli asitler ile tepkimeye girer ve asidin yapısından bir oksit çıkarırlar hidrojen çıkaramazlar. HCl ye bakır atıldığında bir tepkime görülmez. Çinko ile her iki asitte tepkimeye girer, kireç taşına ikisi de etki eder, NaOH ile ikisi de nötrleşme tepkimesi verirler. PH her ikisinde de 7 den küçüktür.
Cevap C

13.
Bu bir asit baz tepkimesidir ve nötralleşme olarak adlandırılır. Tepkime sonunda tuz ve su çıkar. 4 hidrojen var 2 mol su çıkar. KOH tamamen tükenir çünkü 1 mol asit 2 mol KOH ile girer.
H2SO4+2KOH——–K2SO4+2H2O tepkime sonucunda 1 mol K2SO4 tuzu oluşur.
Cevap A

14.
Donma noktası düşmesi derişim ile ters orantılıdır. Derişim ne kadar yüksek olursa donma noktası o kadar düşük olur. Yani ne kadar çok tuz çözünmüş ise donma noktası o kadar çok düşer. X de en az çözünme var X en yüksek olur, 100 gram suda en fazla 34 gram çözünüyorsa  Z de 40 gramın 34 gramı çözünecek 6 gramı çökecektir ve Y ile Z eşit derişimde olacaklar ve donma noktaları da eşit olacaktır. Buna göre Cevap B

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.