Lysmat.com

2020 TYT Türkçe Soru ve Çözümleri

SORULAR


Telif Haklarından dolayı ösym sorularını burada yayınlayamıyoruz. Soruları Görmek için Tıklayınız. Açılan sayfada 3. sayfaya gidin.

Sayfayı beğendiyseniz başlığın altındaki sosyal medya butonları ile paylaşınız.

ÇÖZÜMLER


1.
Birinci cümlede yer alan ifadenin yani “Mutlak olan hiçbir şey yoktur” cümlesinin kendisiyle çeliştiğini görüyoruz. Burada bir tutarsızlık söz konusudur. Dolayısıyla; Bu önermenin geçerliliğine inanmak, “Herkes yalan söylüyor.” diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar tutarsızlık içerir. İfadesi doğru olacaktır. Cevap B

2.
Bu cümlelerde 1, 2, 3 ve 4. ifadeler doğru kullanılmıştır. Paraya kıymak sözü, savurganlığı ifade etmez. Paraya kıymak, harcanması gereken yerde o parayı elden çıkarmaktır. Cevap E

3.
Öykünme, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak demektir. Biri ne yaparsa kendisinin de onu yapmasıdır yani taklit etme anlamında kullanılır. A şıkkında taklit etme ile ilgili olan cümle öykünme ile örtüşmektedir. Cevap A

4.
Edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlar ifadesindeki anahtar kelimemiz kıpırdanıştır. Kıpırdanış, harekete geçme ancak henüz sonuçlanmamış eylemdir. Dolayısıyla bu ifade ile C şıkkındaki Sanat dünyasındaki kısa süreli yönelimler ifadesi uyuşmaktadır. Cevap C

5.
Cümlede eleştirilen nokta, keşişlerin dünya tarihini anlatmak yerine tekrar başa dönmeleridir. Yani kendinden önce anlatılanlara bir şeyler eklemek yerine başa dönmeleri eleştirilmiştir. Buradaki ifadeyle A şıkkındaki ifade uyuşmaktadır. Cevap A

6.
Birinci cümlede “gibiyiz” ifadesi, ikinci cümlede soru sorulmuş, üçüncü cümlede “sanki” ifadesi, beşinci cümlede “yeridir” ifadesi kesinlik bildirmez. Dolayısıyla Cevap D

7.
Dördüncü cümlede yer alan ifadeye göre empati, küçükken öğrenilebilecek bir şeydir. Empati ortamında büyüyen çocuklar ilerideki akranlarına kıyasla empatiyi daha kolay kurabilir. Diye söylüyor. Altıncı ifade de yine aynı şekilde küçüklüğümüzden beri bir değer olarak öğrenmişsek eğer bu davranış kalıbını daha kolay özümseriz. Dolayısıyla dört ve altıdaki ifade aynıdır. Cevap E

8.
Dönüşür; yüklem.
Dönüşen ne? Güneş enerjisinin hemen hepsi; Özne.
Niçin dönüşür? Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığından dönüşür. Burası Zarf Tümleci olur.
Neye dönüşür? Kimyasal enerjiye dönüşür. Dolaylı tümleç veya Yer tamlayıcısı.
Nasıl dönüşür? Arada hiç ısı kaybı olmadan dönüşür. Yine Zarf tümleci olur. Cevap E

9.
Taşınırlardı cümlesinde r sesi, geniş zaman ekidir, doğru. Minderleri ifadesindeki ler-lar eki iyelik eki değildir, çokluk ekidir, doğru. Yapılmış ifadesindeki mış-miş eki sıfat-fiil ekidir, yalılar sözcüğünün sıfatıdır, doğru. Boğazın Köylerine ifadesindeki i sesi üçüncü tekil şahış iyelik ekidir, doğru. Zamanı ifadesindeki ı sesi belirtme hal eki değil iyelik ekidir. Onun zamanı olarak düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Cevap A.

10.
Birinci cümlede “caz yapan müzisyenler” ifadesi sıfat tamlamasıdır. İkinci cümlede “bilinen akış” ve “tek aktivite” sıfat tamlamasıdır. Üçüncü cümlede “tüm dikkatiniz” ifadesi sıfat tamlamasıdır. Beşinci cümlede ise “böyle durumlarda” ifadesi sıfat tamlamasıdır. Dördüncü cümlede herhangi bir sıfat tamlaması yoktur. Cevap D

11.
A şıkkında Resmi Gazete doğru yazılmıştır. Gazete ve dergiler normalde küçük yazılır ancak Resmi Gazete tamamen bir gazatenin adı olduğu için büyük yazılır. Leyla İle Mecnun iafadesindeki bağlacın küçük yazılması gerekiyordu, dolayıdıyla yazlış olan şık B şıkkıdır.

12.
Barışsever, karıncaincitmez, gökdelen, çokbilmiş ifadeleri doğru yazılmıştır. Ancak değerbilir ifadesi ayrı yazılması gerekiyor idi. Kadir şinaz manasında değer bilir insan olarak kullanılsaydı birleşik yazılabilirdi ancak burada ne değer bilir ne de yol yordam şeklinde kullanılmıştır. Cevap E.

13.
5,4,3,2 ifadelerine virgül getirilebilir. Sıralamak için bu virgülü getirebiliriz. Ancak birinci ifadeye virgül getirmemize gerek yoktur. Cevap A

14.
Burada yüklemden uzak kalmış bir özne görüyoruz. Dolayısıyla bunu yüklemle belirtiriz öncelikle (ilk boşluk virgül olacak). Ardından orfinozu “şimdiye dek tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı” bu ifade ara sözdür. Ara sözleri kısa çizgiyle veya virgülle belirtiriz. Ancak burada özneden sonra hemen virgül kullandığımız için bu ara sözü iki kısa çizgi arasına alıyoruz. (ikinci ve üçüncü boşluklar kısa çizgi olacak). Ardından heyecanla özlemle beklemiş, burada bir sıralama söz konusu dolayısıyla bir virgül daha koymamız gerecek. (dördüncü boşluk virgül olacak). Özlemle beklemiş emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti, burada bir sıralı cümle var. Sıralı cümleler noktalı virgül veya virgülle bağlanır. Ancak bununda hemen öncesinde virgül kullandığımız için buraya noktalı virgül koyuyoruz. (beşinci boşluk noktalı virgül olacak). Cümlenin sonunu da nokta ile tamamlıyoruz. Cevap E

15.
Bu parçada özellikle dördüncü cümlede gördüğümüz ifadeler ve ardından devam eden ifadelerin örneklendirme olduğunu görüyoruz. Cevap B

16.
1,2 ve 3.cümlelerde davranışçılık kuramının tanımı yapılmış. Ancak 4,5 ve 6 da ise davranışçı psikolojisinin açıklaması verilmiştir. Aynı konunun farklı bir yönü ele alınmıştır. Cevap C

17.
1,3,4 ve 5.cümlelerde Asyadan gelen göç dalgasının Batı Avrupa ülkelerinde uyandırdığı kaygıdan tehditten söz edilmektedir. Ancak ikinci cümlede göçmenler üzerine bir ifade kurulmuştur. Cevap B

18.
Bu parçada sinema ve sporun ilişkisinden bahsedilmiştir. Sinemanın içerisinde sporu ustaca yerleştirilmesinden söz edilmiştir. Bu parçada boşluğa C şıkkı getirildiği zaman anlamlı bir cümle oluşturulmuş olacaktır. Cevap C

19.
Bu parçada duygu ve aklın dengede tutturulması gerektiğine inanılır ve bu söylenir. Dolayısıyla aklı ve duyguyu dengede tutmak ile bu bu iki atı sıkıp ikisini kontrol altında tutmak ifadesi aynıdır. Cevap A

20.
Dördüncü parçada söylenen “divan edebiyatı ile halk edebiyatının kimi unsurlarını eserlerine bazen örtülü olarak bazen de açıkça taşıdı” ifadesinden hemen sonra eski şiire özgü üslubun çağdaş şiirlerinde kullanıp kullanılmayacağı konusunda tartışmalara girdi ifadesinin getirilmesi gerekiyordu. Buradaki anahtar sözcüğümüz divan edebiyatından hemen sonra eski şiir ifadesinin getirilmesidir. Cevap D

21.
Paragrafa baktığımızda “Bu, kültüre hangi açıdan yaklaştığımızla ilgilidir” şeklinde bir cümleyle başlandığını görüyoruz. O zaman soru cümlemizde mutlaka bir tanım veya açıklama içeren bir ifade yer almalı. Bu ifadeyi de B seçeneğinde bulabiliyoruz. Cevap B

22.
Paragrafın bütününe baktığımızda A, B, C, D seçeneklerindeki soruların yanıtları, ilk aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, son aşama şeklinde sıralanan açıklamalarla yer almakta. Ancak E seçeneğindeki ifade “Eser, hangi güçlü ve zayıf yönleriyle diğer yapıtlardan ayrılmaktadır?” paragrafın hiçbir bölümünde eserin hangi güçlü ve zayıf yönleriyle diğer yapıtlardan ayrıldığına dair bir bilgi yer almıyor. Böyle bir kıyaslamaya yer verilmiyor. Cevap E

23.
Paragrafta bu sözleri söyleyen kişinin “kendi kültürüme bakıp içinde yaşadığım dünyayı incelemek için kullanmaya karar verdim” ifadesi, yine “şirket antropologlarından biri oldum” ifadeleri kendi içerisinde bulunduğu toplulukta yapacağı çalışmalardan bahsediyor. Geniş anlamda birinci maddede yer alan “sanayileşmemiş bölgelerdeki yerli halkların kültürleriyle şehir kültürü arasındaki farklar” gibi bir çalışma alanı çok daha geniş bir alanı ifade ediyor. (Paragrafı söyleyen kişinin çalışma alanından). O halde aradığımız seçenekler 2 ve 3 olacaktır. 2. ve 3.seçenekteki ifadeler bu sözleri söyleyen bir kişinin çalışma alanı olabilir. Cevap D

24.
A seçeneğinde yer alan “Mutlak başarı, ustaları aşmakla mümkün olur” ifadesi paragrafta yer almıyor. Mutlak başarının nasıl gerçekleşeceğine dair bir ifadeden bahsedilmiyor.
C seçeneğindeki “Kendine güvenen çırağın ustaya ihtiyacı yoktur.” Açıklaması yine usta ve çırağın birbirine ihtiyaç duymayla alakalı bir ifade yer almıyor.
D seçeneğinde yer alan ifadenin paragrafta tam aksi savunuluyor.
E seçeneğindeki ifadeyi de paragraftan çıkaracağımız bir sonuç değildi. B seçeneğindeki beceriyi kutsamak yani her şeyi herkesten iyi bildiğini düşünmek, herkesten iyi yaptığını düşünmek, tıpkı paragrafta çırak Foma’nın “Ben maviyi herkesten daha iyi görüyorum” demesi gibi. Böyle düşündüğü için ustası ona artık bir şey öğretemeyeceğini herşeyi bildiğini zannettiğini söylüyor. Cevap B

25.
Paragrafa göre Dvorak klavyesini öğrenmek Qwerty klavyesine göre çok daha kolay olmasına ragmen insanlar arasında ilgi görmediğini anlıyoruz. Buna göre seçenekler arasında en uygunu E seçeneğidir. Cevap E

26.
C seçeneğine baktığımızda “Film, Kemal Tahir ve yönetmen/senaristin ortak bir çalışması olarak ele alınabilir” ifadesini görüyoruz. Paragrafa döndüğümüzde, yönetmenle senaristin düşünceleriyle Kemal Tahir’in düşüncelerinin ayrımları olduğu gibi ortak noktaları olduğunu da ifade ediyor. Ancak ortak bir noktada buluştuklarını anlayabiliyoruz. Cevap C

27.
Paragrafa baktığımızda, bireylerin kendi hatalarını ve kusurlarını örtmek için başkalarını düşmanlaştırdıkları, başkalarını düşman gibi gördüklerini ve böylece kendileri yargılama ve eleştirme süreçlerinden kaçındıklarını ifade ediyor. Sonunda da bir uyarıda bulunuyor, bu durum seni Aziz yapmaz diyor. Yani C seçeneğine bakıldığında “Ötekileştiren ve ötekini düşman gibi gören birey, kendini eleştirme ve yargılama ihtiyacını hissetmeyerek kendini yüceltir” buradaki yüceltmek sözü bize ipucu olmalı seni aziz yapmaz şeklinde bir uyarıda bulunulmuştu bu bireye çünkü. Cevap C

28.
Paragrafta Tarih bilimininde diğer doğa bilimleri gibi iklimsel ekolojik şartların olaylar üzerindeki etkisi hesaba katılarak çalışmalar yaptığını anlatıyor. Doğa bilimleri gibi Tarih de zorunlulukların ve doğal düzenin insan hayatına belli ölçüde de olsa etkilediğini kabul eder diyor. Bütün bunlar bizi A seçeneğindeki “Her tarihi olay kendi coğrafi koşulları içinde incelenir” ifadesine götürüyor. Cevap A

29.
Paragrafta etiğin betimlemelerle ifade edilebilecek, tanımlamalarla ifade edilebilecek bir açıklama olamayacağını bir yol arayışı bir arayış olacağını gerçeklikle etik arasında böyle bir ayrım olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla C seçeneğindeki “Olgular temelinde sınanabilecek, kanıtlanması mümkün bir açıklama değil gerekli olanı arayan bir sorgulama türüdür” ifadesi etik için tam olarak söylenebilecek yargıdır. Cevap C

30.
Paragrafı söyleyen yazar, şiir ve düz yazı karşısında veya diğer metin türleri arasında bir karşılaştırma yapmıyor aksine hangi türde olursa olsun önemli olanın anlatmak istediğini iyi anlatabilmesinden bahsediyor. Dolayısıyla B,C,D, E seçeneklerini bu nedenle eleriz. Çünkü bu seçeneklerde hala şiirle düz yazı karşılaştırılmış. Fakat A seçeneğinde “Şiirin dile getirdiğini roman da öykü de dile getirebilir, sorun sanatçının hangi yazdığında değil başarısındadır” ifadesi tam olarak bu parçanın yazarının söylemesini beklediğimiz cümlelerden biridir. Cevap A

31.
Paragrafta verilen istatistikte araştırma sonucunda katılımcıların %80’i çalıştığım yerdeki önceliğim unvan değil maaşım cevabını verdiğini açıklar iken köşe yazısının başlığı olarak yeni nesil maaş değil unvan peşinde ifadesi kullanılmış. O halde içerikle başlık arasında bir tutarsızlık var. Dolayısıyla B seçeneğindeki “Kendi içerisindeki tutarsızlıkları ve yanlılıkları bulunmaktadır” ifadesi bizim aradığımız ifade olmaktadır. Cevap B

32.
Paragrafa baktığımızda renk tonunu farklılaştıran etkenler içerisinde ışıktan bahsediliyor, alanın boyutu (daire ve kare demiş mesela) yüzeyin dokusu (paletteyken farklı fırçadayken farklı) perspektif ve açısı, bütün bunlardan bahsediyor ancak Resmin tekniğinin renk tonunu farklılaştıran bir etken olmasına dair açıklama yer almıyor. Cevap C

33.
A, B, C, E seçeneklerinde yer alan ifadelerin her biri paragrafta yer almaktadır. Ancak parçanın yazarı ile ilgili İdealizm ve kontrolsüz eylemlerin kurgusal başarıyı arttırdığına dair çok istisnai küçük bir alanı kapsayan bir ifade yer almamakta. Cevap D

34.
A, C, D, E seçeneklerini paragrafta sırasıyla cümleler içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ancak B seçeneğinin sanatçının tecrübelerinin ürünüdür ifadesinin paragrafın bütününde tecrübe deneyimli bir ifadenin yer almadığını görüyoruz. Sanatçının tecrübelerinin ürünü olması -özgün resimler- ifadesi bu paragraftan ulaşılabilecek bir seçenek değildir. Cevap B

35.
Parçada altı çizili kısma bakıldığında, “Gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmayan” aşıklar. Gözümüzün gördüğü şey gerçekliktir, gözümüzle gerçek ve somut olanı görürüz. Ancak gönlümüzün bildiği gerçeklik olmayabilir sadece arzularımız isteklerimizden ibaret olabilir. O halde seçeneklerden C seçeneğindeki ifade altı çizgili cümleye uygundur. Cevap C

36.
A, B, C, E seçeneklerinde yer alan ifadelerin hepsi paragrafta yer alıyor ancak Modern insanın hikayesini evrensel tınılardan çok, yerli ögelerle aktarması yanlış. Çünkü yeri geldiğinde synth-pop, yeri geldiğinde Arap popunun ritimleri ayrı ayrı birleşerek bir bütünü oluşturuyor diyor. Dolayısıyla sadece yerli ögelerden faydalanmıyor Mabel Matiz bu noktada doğru Cevap D

37.
Seçeneklere baktığımızda paragrafta Stephen King’in O adlı romanının sinemaya uyarlandığına dair hiçbir ifade yer almıyor. Cevap E

38.
Freud’un id kavramını çağrıştıran yönünün paragrafın sonunda yer alan “zihnin kanalizasyonlarından çıkmayan ama batmayan da bir şey oluşu” ifadesi B seçeneğindeki “Bilinçaltının derinkilerinde kaybolmaksızın saklanabilmesi” ifadesi ile benzerlik taşıyor. Cevap B

39.
A,B,D, E seçeneklerinin ideal tiple ilgili ifadeler olduğunu görüyoruz ancak paragrafa göre işleri konusunda araştırmacılar arasında görüş farklıkları bulunması ifadesi paragrafın bütününde hiçbir yerde yer almayan bir ifade. Cevap C

40.
Paragrafın bütününde hemen her cümlede bize ideal tiplerin adı üzerinde gerçeği tam anlamıyla yansıtması değil gerçeğin ana unsurlarınından oluşan bir çerçeve tip olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla ideal tipler doğru veya yanlış mıdır? İdeal tiplerin doğru yada yanlış olduğunun söylenmesi ne kadar doğrudur? Dolayısıyla söylenemez. Bunun nedeni paragrafın bütününde de verildiği gibi gerçekliğin daha çok ana unsurlarını yansıtan bir sınır çiziyor olması. Cevap D

CEVAPLAR.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.